Actualiteiten 
 Route 
 Contact 
Disciplines

Acupunctuur
Cesartherapie &
   Feldenkrais
Coaching,
   Integratieve 
   psychotherapie &    Hypnotherapie
Diëtiste
Fysiotherapie
Haptotherapie
Huisartsenpraktijk
Kinder- &
   Jeugdpsycholoog
Kinderspreekuur
   Eindhoven
Kunstzinnige therapie
Lichaamsgerichte    psychotherapie &    traumatherapie
Logopedie &
   Dyslexiebehandeling
Logopedie &
   stemtherapie
Mindfulness
Natuurgeneeskunde &
   Iriscopie
SpeelRuimte
Yoga

Restyled by JB design

Kinderspreekuur Eindhoven

Consultatiebureau voor Kleinschalige  Ouder- en kindzorg
Jan Smitzlaan 7
5611 LD Eindhoven


Bereikbaarheid:
Tel.: 040-230 80 45 van 8.00 u.tot 12.00 u.op woensdag en donderdag

E-mail: Op alle werkdagen bereikbaar via info@kinderspreekuureindhoven.nl  
Website: www.gezondheidscentrumplus.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderspreekuureindhoven

Let op:

In week 11 (11 tot en met 15 maart) en in week 18 (29 april tot en met 3 mei) zijn we alleen per mail bereikbaar, dus niet telefonisch.

In week 30 en 31 zijn we gesloten en kunt u via een mail een autoreply ontvangen met informatie over de bereikbaarheid.

Achtergrond en werkwijze
Het Kinderspreekuur Eindhoven is een consultatiebureau voor zuigelingen, peuters, kleuters, schoolkinderen en hun ouders of verzorgers tot en met 12 jaar.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn op verschillende plekken in Nederland antroposofische consultatiebureaus opgericht op vraag van ouders die een holistische werkwijze als aanvulling op het reguliere aanbod in de jeugdgezondheidszorg zochten. Het Kinderspreekuur Eindhoven is op deze manier ontstaan.

Een samenhangende visie op een gezonde ontwikkeling van het individuele kind is leidend voor ons werk. Deze visie is zowel op de reguliere als de antroposofische inzichten gebaseerd.

Samen met de ouders volgen we de groei en ontwikkeling van de kinderen, waarbij de vraagstelling van ouder en kind centraal staat. Ieder kind is bij de geboorte een unieke individualiteit met een eigen oorsprong en een eigen bestemming.

We geven in samenspraak met de ouders begeleiding, voorlichting en advies over voeding, opvoeding, verzorging, ontwikkeling, ziekte en gezondheid. Tevens verzorgen we de vaccinaties.

Op het Kinderspreekuur werken we met een multidisciplinair team van jeugdarts, verpleegkundige, assistente, pedagoge, diëtiste, speltherapeute, kunstzinnig therapeute en kinder- en jeugdpsychologe. We werken ook samen met de scholen en de dagopvang van de kinderen. Indien nodig kan er verwezen worden naar de eerste en tweede lijn in de zorgverlening.

Ons team heeft een vaste samenstelling, u komt zoveel mogelijk dezelfde personen tegen, zodat er een duurzame relatie opgebouwd kan worden in de begeleiding van de kinderen en hun ouders/verzorgers.

Het kinderspreekuur Eindhoven is toegankelijk voor kinderen woonachtig in de regio Brabant-Zuidoost.
Klik hier voor een overzicht van de woonplaatsen.
Voor de kinderen woonachtig buiten deze regio is het Kinderspreekuur Eindhoven toegankelijk voor aanvullende zorg op de zorg van de plaatselijke JGZ-instelling.

In de praktijk ziet het contact van de ouders en hun kind met het  Kinderspreekuur er als volgt uit: een pasgeborene krijgt een huisbezoek van de verpleegkundige in de eerste weken. In overleg worden er individuele afspraken gemaakt bij zowel de arts als de verpleegkundige en zo nodig bij de diëtiste en pedagoge op het Kinderspreekuur. Er worden groepsvoorlichtingen gegeven over introductie (bij-)voeding en vaccineren . In overleg wordt er doorverwezen naar de andere disciplines. Ieder jaar wordt er een cursus gegeven met het thema  ‘Zorgen voor een ziek kind’.

Data voorlichtingen en cursussen 2019

Klik hier voor de data vaccinatie
voorlichting op donderdagen van 11.15 uur tot 12.30 uur door de jeugdarts. Klik hier voor informatie over de vaccinatievoorlichting.

Klik hier voor de data voorlichting voeding op woensdagen door de kinderdiëtiste, van 9.15 uur tot 10.15 uur.

Cursus 'Zorgen voor een ziek kind'

In het voorjaar van 2019 organiseren wij een cursus Zorgen voor een ziek kind van drie dinsdagavonden op 7, 21 en 28 mei 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deze zal gegeven worden door Ellen Coonen, jeugdverpleegkundige van het Kinderspreekuur.

Graag willen wij deze cursus aanbevelen bij jullie

De cursus bestaat uit drie praktisch ingerichte thema-avonden rondom het verzorgen van het gezonde en zieke kleine kind. De volgende thema´ s worden besproken:

Eerste bijeenkomst :Warmte, ontwikkeling en groei.
Tweede bijeenkomst: Koorts en ziekte.
Derde bijeenkomst: Kinderziekten, constant verkouden, kwakkelen, oorpijn, buikpijn ed.

Enthousiast geworden? Aanmelden en informatie via info@kinderspreekuureindhoven.nl
Kosten: bij contante betaling 65 euro, bij aanvang van de cursus.
Plaats: Jan Smitzlaan 7 Eindhoven , 1e verdieping in de kapel.
KINDERSPREEKUUR EINDHOVEN

Voor uitgebreide informatie, aanmelding en kosten zie bovenstaande contactgegevens.

Klik hier voor het inschrijfformulier. U kunt deze invullen en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Klik hier voor het kostenoverzicht.

Medewerkers:


Ingrid Schoonenberg - jeugdarts


Ellen Coonen - jeugdverpleegkundige

Kinderspreekuur:
Jan Smitzlaan 7
5611 LD Eindhoven

Tel. 040-2308 045
Woensdag en donderdag tussen 8.00 uur en 12.00 uur.

E-mail: info@kinderspreekuureindhoven.nl.

Het Kinderspreekuur is aangesloten bij de Ned. Ver. van Antroposofische zorgaanbieders.

Landelijke website: www.gezondheidscentrumplus/kinderspreekuur.html
Facebook: www.facebook.com/kinderspreekuureindhoven
Er is een inhoudelijke en facilitaire samenwerking met Zuidzorg.

Privacyreglement klik hier
Klachtenreglement klik hier